D-HLR

Målgrupp
Utbildningen kan användas av alla personer med tillgång till en halvautomatisk defibrillator

Syfte med kursen
I den här kursen får du lära dig att använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

Innehåll
Kursdeltagarna skall kunna:
- förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR, och tidig defibrillering
- kunna göra HLR med god kvalitet (en och två-livräddarteknik)
- kunna använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt
- förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning

FörkunskaperTPBrand- Att du ska kunna HLR-teknik d.v.s.
Bröstkompressioner och inblåsningar.

Antal kursdeltagare
6 kursdeltagare

Kursen är c:a 3 tim