Grundläggande brandkunskap tpbrand
 
 
Varje år sker ca 9 000 bränder inom näringsliv och den offentliga sektorn.

Mer än hälften släcks av den egna personalen innan allvarliga skador hinner uppstå.


Vår utbildning i grundläggande brandkunskap vänder sig till all personal

med inriktning på att kunna agera rätt och kunna använda brandskyddsutrustningen på rätt sätt.


Kunskap räddar liv och egendom.


Utbildningen Grundläggande brandkunskap innefattar bland annat:
Teoretisk del
Förebyggande brandskydd
Risker
Praktisk del, hantering av släckare/ filt, mot öppen eld
Utbildning i kundens lokaler, ca 3 timmar
ca 20 deltagare per tillfälle