HLR med hjärtstartaretpbrand

Målgrupp
Alla som vill och kan lära sig ska få utbildning i att rädda liv.

Syfte med kursen
Alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR.

Innehåll
Kursdeltagarna skall kunna:
- kontrollera om det finns några livstecken
- skaffa hjälp
- utföra HLR
- genomgång av hjärtstartare5
- lägga en person i stabilt sidoläge

 

Antal kursdeltagare
12 kursdeltagare

Kursen är c:a 3 tim
Inga förkunskaper behövs