Utrymningsledare


På arbetsplatser, så som industrier, kontor, hotell, konferensanläggningar, m fl. är
det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen
verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som hartpbrand

en aktiv del i en utrymningsorganisation i

händelse av brand eller annan olycka.

 

Kursinnehåll:

Byggnadstekniska krav för utrymning

Brand- och utrymningslarm

Utrymningsorganisation

Utrymningsledarens roll

Vanliga problem vid utrymning

 

Kursfakta

Tidsåtgång: 3 timmar

Plats: Kundens lokaler

Max antal deltagare: 20 personer

 

  
·